Aktuálny očkovací kalendár

(platný od 1.1.2013)

casino games for ipad  

Povinné očkovanie detí a dospelých

Vek dieťaťa
Druh očkovania
Typ očkovania
3. – 4. mesiac900pay deposit online casino Záškrt, tetanus, čierny kašeľ, vírusová hepatitída B, hemofilové invazívne infekcie,
detská obrna a pneumokokové invazívne ochorenia
I. dávka (základné očkovanie)
5. – 6. mesiacbest blackjack games usa II. dávka (základné očkovanie)
11. – 12. mesiacbest casinos using credit card III. dávka (základné očkovanie)
best online games android 15. – 18. mesiac casino online casino internet casino Osýpky, mumps, rubeolabest on casino základné očkovanie
v 6. roku života bestes online casino auszahlung best games bonus on online slots Záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrnapreočkovanie
v 11. roku životaOsýpky, mumps, rubeolapreočkovanie
v 13. roku životaZáškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrnapreočkovanie
Vek
Druh očkovania
Typ očkovania
DospelíDiftéria, tetanus (dT*)preočkovanie každých 15 rokov

Aktuálny očkovací kalendár na stiahnutie [pdf]

*Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporúčaného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.