Akútne respiračné ochorenia na Slovensku na začiatku roka 2014

Autor:   |   13. január 2014

V 2. kalendárnom týždni 2014 bolo hlásených 39 937 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 379,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom prišlo k nárastu chorobnosti o 54,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 3 760,9/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 901 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (405). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (285) a otitídy (211).

casino games for ipad Ochorenia hlásilo 59 % lekárov pre deti a dorast a  51 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 2. kalendárnom týždni 2014 hlásených 3 827 ochorení (chorobnosť 132,1/100 000), čo predstavuje 9,6 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (416,2/100 000).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 2. kalendárnom týždni 2014 vyšetrených 25 nazopharyngeálnych výterov a 21 dvojíc sér. Vo vyšetrených vzorkách nasopharyngeálnych výterov a dvojíc sér sa nepotvrdil vírus chrípky ani iný nechrípkový etiologický agenscash jackpots .

Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 559 vzoriek biologického materiálu (261 nazofaryngeálnych výterov a  298 dvojíc sér), z ktorých bol v piatich prípadoch potvrdený vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v desiatich prípadoch RS vírus, v desiatich prípadoch adenovírus a v jednom prípade potvrdený vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie.

best place to play roulette online Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach www.euroflu.orgwww.ecdc.europa.eu.

best online casino new zealand  

ZDROJ: Úrad verejného zdrvaotníctva SRbest match bonuses for online casino

  • Publikované: 5 rokov dozadu, 13. január 2014
  • Naposledy upravované: január 13, 2014 @ 11:11 am
  • Rubriky: Napísali o očkovaní

You might also like..best casinos using credit card .

53807c2a01395.jpg

Výskyt čierneho kašľa v Čechách rastie

Read More →