Čierny kašeľ (pertussis)

Autor:   |   10. júl 2013

Pôvodca: Baktéria Bordetella pertussis sa množí na sliznici dýchacích ciest a blokuje funkciu riasiniek respiračného epitelu. Baktéria má na svojom povrchu biologicky aktívne látky a produkuje viacero toxínov, ktoré vyvolávajú rozpad slizničných buniek a pôsobia na centrum kašľa v mozgu v dôsledku čoho dochádza k typickým pertussickým záchvatom kašľa.casino games for ipad

cash jackpots Prenos: Ochorenie sa prenáša kontaktom s chorým človekom vzdušnou cestou, pomocou kvapiek uvoľňovaných pri dýchaní a kašlaní. Inkubačný čas je 7-20 dní, u kontaktov v domácnosti až 28 dní. Čierny kašeľ je vysoko nákazlivý a postihuje osoby všetkých vekových skupín aj tie, ktoré boli v minulosti očkované alebo prekonali ochorenie, pretože v priebehu 4-12 rokov dochádza postupne k poklesu imunity či už po očkovaní alebo prekonaní ochorenia.

Ochorenie: Pertussis sa začína ako zápal horných dýchacích ciest, zvýšenou teplotou, nádchou a pokašliavaním. Po 8-10 dňoch teploty klesajú, mení sa charakter kašľa, ktorý je dráždivý a objavuje sa v početných (i niekoľko desiatok) záchvatoch hlavne v noci. Takéto záchvatovité štádium trvá 3-6 týždňov, niekedy i dlhšie. Ochorenie pacienta vyčerpáva, často na konci záchvatu dochádza k zvracaniu, u malých detí hrozí udusenie. Pri prechode do rekonvalescencie klesá intenzita i počet záchvatov, niekedy sa vytvára podmienený reflex a i po mesiacoch sa môže pri banálnom ochorení objaviť typický záchvat kašľa. U adolescentov a dospelých, ktorí boli v minulosti očkovaní, je priebeh ochorenia miernejší, často bez príznakov. Takéto osoby sú prameňom nákazy pre malé ešte neočkované deti, u ktorých má ochorenie závažný priebeh.    

Komplikácie: U novorodencov a neočkovaných detí medzi hlavné komplikácie patrí zápal pľúc (vyskytuje sa až u 55% úmrtí spojených s pertussis), zápal alebo krvácanie do mozgu, kŕče a následné bakteriálne alebo vírusové infekcie. Po ťažkom alebo komplikovanom priebehu môžu nastať trvalé zmeny (slepota, hluchota, mentálna retardácia). Ochorenie u dospelých sa môže komplikovať zápalom pľúc, zvracaním, únikom moču. Terapia antibiotikami má účinok, len ak je nasadená včas. Antibiotiká nedokážu ovplyvniť účinok bakteriálnych toxínov.   

Výskyt v SR: V posledných rokoch dochádza k nárastu chorobnosti hlavne v skupinách budúcich rodičov a prarodičov. V roku 2012 bolo vo vekovej skupine 20-54 rokov hlásených 48,9% a u osôb nad 55 rokov 20,9% zo všetkých 950 hlásených prípadov.best place to play roulette online

Očkovanie: Nakoľko imunita po očkovaní alebo ochorení nie je dlhodobá, sú adolescenti  a dospelí vnímaví k ochoreniu. Očkovanie proti pertussis sa vykonáva kombinovanou vakcínou proti tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu, takže pri pravidelnom preočkovaní proti tetanu a záškrtu je možné namiesto vakcíny tetanus+záškrt aplikovať trivakcínu tetanus+záškrt+čierny kašeľ. Doporučuje sa očkovať osoby (rodičia, prarodičia, iní príbuzní), ktoré sú alebo budú v kontakte s neočkovaným novorodencom, u ktorých má ochorenie závažný priebeh. Očkovanie by mali využiť mladí dospelí, ktorí plánujú založenie rodiny. 

best online casino new zealand  

You might also like..900pay deposit online casino .

Bakos

Očkovanie pred cestou do zahraničia

Read More →