Očkovanie je najúspešnejšia prevencia

Autor:   |   8. január 2013

Už po štvrtý raz sa stretnú vedci a lekári, ktorý sa venujú očkovaniu, epidemiológii, prevencii a verejnému zdravotníctvu na Slovenskom vakcinologickom kongrese. Kongres prebehne od 17. do 19. januára 2013 vo Vysokých Tatráchcasino games for ipad .

doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.

Doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., predsedníčka SEVS a prezidentka 4. Slovenského vakcinologického kongresucash jackpots

best place to play roulette online Slovensko patrí v rámci preventívnych očkovacích programov k najvyspelejším krajinám sveta, čo sa prejavuje aj na pozitívnom trende v takmer nulovom výskyte väčšiny infekčných a očkovaním preventabilných ochorení na našom území. Trendy svetového zdravotníctva, vedy, výskumu i vývoja sa čoraz viac orientujú na problematiku prevencie. Slovenský vakcinologický kongres je práve miestom, kde sa stretávajú odborníci, aby o problematike stavu a perspektív v tejto oblasti medicíny diskutovali, oboznamovali sa s novými trendmi a  výsledkami výskumov.

Tohtoročný vakcinologický kongres kladie dôraz najmä na perspektívy očkovania. „Podľa posledných prognóz sa v čase mieru vo vyspelých štátoch predlžuje dĺžka života tak, že väčšina zdravých detí narodených okolo roku 2000 má reálnu šancu dožiť sa sto rokov v dobrej duševnej a telesnej kondícii,“ hovorí doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. „Podľa prognostikov je podmienkou bezproblémového starnutia primeraná prevencia civilizačných a infekčných chorôb pri predpokladanom pokroku vakcinačnej stratégie. Keď 20. storočie bolo nazývané aj storočím antibiotík, tak 21. má byť storočím vakcín. Teší nás, že k tomuto trendu prispievane aj my s našim kongresom.“best online casino new zealand

best match bonuses for online casino Program sa začína úvodnou prednáškou rektora Vysokej školy sv. Alžbety prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho DrSc. Dr h.c. mult. Lekára –vizionára,  humánneho a charizmatického človeka, ktorý ako klinik a pedagóg má veľmi blízky vzťah k prevencii. Ako prvý zaviedol pregraduálny študijný program verejného zdravotníctva na Slovensku a onedlho rozšíril svoje aktivity aj do zahraničia, najmä do rozvojových krajín, kde je zdravotnícka aj pedagogická pomoc najpotrebnejšia a najviac oceňovaná.

900pay deposit online casino V ďalších ôsmych tematických blokoch, ktoré sa prebehnú počas troch dní trvania kongresu, postupne odznejú témy, ktoré sa budú zaoberať aktuálnymi otázkami reakcií po očkovaní, problematikou meningokokov, pneumokokov, rotavírusových infekcií, očkovania dospelých, HPV infekcií a ďalších tém. Okrem priamo medicínskych problémov sa odborníci budú zaoberať aj problematikou komunikácie očkovania smerom na verejnosť, čo je jedna z aktuálnych tém, keďže sa najmä v prostredí internetu aktivizovalo niekoľko ohnísk šíriacich zavádzajúce a nepravdivé informácie o očkovaní.

Národný imunizačný program na Slovensku však zostáva jedným z najkvalitnejších národných programov. Isto bude zaujímavosťou aj prednáška Dr. Ievy Kantsone, epidemiologičky z Centra pre prevenciu a kontrolu chorôb v Rige, ktorá bude na kongrese informovať o nedávnej epidémii diftérie v Lotyšsku. Diftéria (záškrt) je ochorenie, ktoré na Slovensku vďaka očkovaniu veľa rokov nepoznáme, uspokojujeme sa, že nám už ani nehrozí a pritom postihuje štáty Európskej únie. Epidémia v Lotyšsku sa objavila po tom, čo sa po rozpade Sovietskeho zväzu prestalo proti tomuto ochoreniu očkovať.

V jednotlivých blokoch odznie temer 50 príspevkov, ktoré sa budú týkať očkovania nielen ako lekárskeho preventívneho výkonu jedinca, ale vakcinácie ako úspešného zdravotníckeho a celospoločenského projektu. IV. Slovenský vakcinologický kongres pripravila Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave, Slovenskou pediatrickou spoločnosťou, Slovenskou infektologickou spoločnosťou, Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva, Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine, Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a vydavateľstvom SAMEDIbest blackjack games usa .

best casinos using credit card Autor: očkovacie noviny

best online games android  

  • Publikované: 6 rokov dozadu, 8. január 2013
  • Naposledy upravované: január 25, 2013 @ 2:37 pm
  • Rubriky: Praktické informácie

You might also like..best on casino .

miki013

Meningokokové ochorenia

Read More →