Redakcia

Adresa:best match bonuses for online casino
Snowball Communications, s.r.o.
Lichardova 1/A
811 03 Bratislava

900pay deposit online casino Šéfredaktor:
PhDr. Martin Kasarda, Dr.
kasarda@ockovacienoviny.sk

Redakcia:best blackjack games usa
Ing. Pavlína Ontková
Valéria Koszoruová

best casinos using credit card Grafické a technické spracovanie:
Marek Vach

best online games android Kontakt na redakciu:
info@ockovacienoviny.sk