Záškrt (diphteria)

Autor:   |   10. júl 2013

Pôvodca:bestes online casino auszahlung Ochorenie je vyvolané pôsobením difterického toxínu, ktorý produkuje pôvodca nákazy baktéria Corynebacterium diphtheriae. Táto baktéria je relatívne rezistentná na vplyv vonkajšieho prostredia a na vysychanie. Na kontaminovaných predmetoch (hračky, knihy, bielizeň) môže prežívať až 3 mesiace.

casino games for ipad Prenos:best games bonus on online slots Záškrt sa prenáša vzdušnou cestou, vzácnejšie rôznymi predmetmi znečistenými výlučkami chorého alebo nosiča. Prameňom nákazy je chorý človek alebo bezpríznakový nosič, u ktorého sa difterické baktérie nachádzajú na sliznici nosohltana. Očkovanie chráni pred ochorením, ale nie pred nosičstvom. Nakoľko v i zaočkovanej populácii je stále 3-5% nosičov, viedlo by prerušenie očkovania ku vzniku epidemických výskytov záškrtu.

Ochorenie: Ide o akútne horúčkové ochorenie so zápalom slizníc horných dýchacích ciest a veľmi krátkym inkubačným časom (1-4 dni).  Najčastejšie sú postihnuté mandle, sliznica nosa alebo hrtanu, vzácnejšie koža. Pri difterickej angíne sa objavuje horúčka, bolesti v krku a problémy s prehĺtaním. Na mandliach sa objavia sivobiele pablany, pod ktorými sa nachádza krvácajúca spodná vrstva, Priebeh ochorenia sa zhoršuje, pablany prenikajú do okolia, zväčšujú sa podčeľustné uzliny, dochádza k mohutnému opuchu krku, ktorý dosahuje až obvod hlavy, pacientovi sa ťažko dýcha.  Často dochádza k obrne mäkkého podnebia, kedy prehĺtaná tekutina vyteká cez nos pacienta. Prognóza je vážna, ochorenie sa končí vo viac ako 30% smrťou pacienta. Pri postihnutí hrtana sa objavia zápalové zmeny s dráždivým kašľom a ťažkou dušnosťou, ktorá môže viesť k uduseniu. Terapia antibiotikami vedie len k likvidácii pôvodcu nákazy, nie je účinná proti difterickému toxínu.

cash jackpots Komplikácie: Môžu vzniknúť v priebehu akútneho ochorenia, alebo v priebehu 3.- 6. týždňov po ochorení. Medzi včasné komplikácie patrí zápal srdcového svalu s poruchami rytmu. Pravdepodobne náhle úmrtie je výsledkom srdcového zlyhania. Z nervových porúch je najčastejšia obrna mäkkého podnebia, v neskoršom období obrna horných i dolných končatín alebo bránice.

best place to play roulette online Výskyt v SR: Zavedenie očkovania viedlo k poklesu chorobnosti a posledný prípad záškrtu sa u nás vyskytol v roku 1980.

Očkovanie: So zvyšujúcim sa vekom dochádza k postupnému poklesu hladiny protilátok získaných očkovaním v detstve a dospelé osoby sa stávajú vnímavé k ochoreniu. Táto skutočnosť spolu s  prítomnosťou bezpríznakových nosičov v populácii, intenzívnou migráciou osôb a možnosťou zavlečenia záškrtu viedla k zavedeniu preočkovania dospelých proti záškrtu. Očkovanie sa vykonáva kombinovanou vakcínou (tetanus a záškrt) každých 15 rokov. Očkovanie je plne hradené zo zdravotného poistenia.    

You might also like..best match bonuses for online casino .

Bakos

Očkovanie pred cestou do zahraničia

Read More →